प्रस्तावना

"दिव्यांगांना दिव्यांगत्व हे शाप न वाटता ते वरदान वाटले पाहिजे अशा प्रकारची कामगिरी करण्यासाठी महामंडळ कटिबद्ध आहे. दिव्यांग बांधवानी आपली निराशा झटकून महामंडळाच्या विविध योजनाचा लाभ घ्यावा व "मुकम् करोति वाचालम्, पंगूम् लघयते गिरीम्" ही म्हण प्रत्यक्षात आणून दाखवावी."